1. Müügitingimuste kehtivus

   

  1) Käesolevad Monica teenuste müügitingimused kehtivad internet aadressil http://www.monica.ee asuvas e-müügi keskkonnas ostja (edaspidi Klient) ja müüja Ujukoma OÜ (edaspidi Monica) vahel müügitehingu sõlmimisel kaupade ja teenuste ostmiseks.
  2) Müügitingimused näevad ette kaupade ja teenuste tellimise korra, teenuste osutamise, kaupade kohaletoimetamise, kaupade tagastamise tingimused ja alused, pretensioonide esitamise õiguse ning muud kaupade ja teenuste osutamisega seotud tingimused.
  3) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Monica e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  4) Monica jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel http://www.monica.ee/tingimused/.

 2. Hinnainfo

  1) Monica e-müügi keskkonnas müüdavate kaupade hinnainfo on välja toodud sõidugraafiku juures ja broneerimisvormil.
  2) Kõik Monica e-müügi keskkonnas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
  3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  4) Monica jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse e-müügi keskkonnas http://www.monica.ee.
  5) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Monica vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi ja hindu.

 3. Tellimuse vormistamine

  1) Tellimuse esitamiseks avab klient broneerimisvormi.
  2) Avanenud ankeedil tuleb Kliendil sisestada oma info (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, väljasõidu aeg, inimeste arv, sh. laste arv vanuses 0-4, sh. laste arv vanuses 5-17 ning ettevõtte puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, KMKR, aadress). Sisestatud andmetele vormistatakse tellimus ning ettevõtetele väljastatakse arve.
  3) Andmed makse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega on nähtavad enne tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud broneerimisvormil.
  4) Pärast makseviisi valimist tuleb Kliendil valida temale sobiv pangalink (Swedbank, SEB, LHV, Sampo, Nordea vms).
  5) Enne maksma minekut peab Klient nõustuma käesolevate müügitingimustega, tehes linnuke kasti „Nõustun tingimustega“.
  6) Tellimuse esitamiseks tuleb vajutada broneerimisvormis lingile „Edasi pankaˮ või ettevõtete puhul “Esita tellimus”.
  7) Juhul kui Klient ei tasu tellimuse eest koheselt peale tellimuse kinnitamist, on tal võimalik ülekanne sooritada tellimuses näidatud maksetähtaja jooksul ja saata maksekorralduse koopia e-mailile info@monica.ee.
  8) Kui Klient ei tasu tellimuse eest koheselt peale tellimuse kinnitamist, pannakse tellimus automaatselt makse ootele ning kohti laevas ja valitud teenuseid ei broneerita.
  9) Kõik arveldused toimuvad eurodes.
  10) Kliendile saadetakse e-posti teel koheselt peale tellimuse kinnitamist automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus/arve.
  11) Kõik arvelduse andmed ja broneerimisvormis olevad lahtrid tuleb täita tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ja teenuste osutamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  12) Füüsilise tarnega kaubad antakse üle teenuste osutamise käigus. Teenuseid osutatakse kokkulepitud kuupäevadel ja kellaaegadel.

 4. Müügilepingu jõustumine

  1) Kauba ja teenuse müügilepinguga kohustub Monica andma Kliendile üle olemasoleva, valmistatava, Monica poolt tulevikus omandatava toote või osutama kokkulepitud teenuse ning kauba puhul tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile. Klient aga kohustub Monicale tasuma tähtaegselt kaupade ja teenuste eest arvel näidatud summa ja võtma kaubad ning teenused vastu.
  2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7. päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
  3) Müügileping jõustub pärast Kliendi poolt tehtud makse laekumist Monica poolt näidatud pangakontole.

 5. Tagastamisõigus

  1) Pärast reisi tellimist on tarbijast Kliendil (võlaõigusseaduse § 1 lg 5 tähenduses) õigus Monicaga sõlmitud teenuse ostust taganeda põhjust avaldamata 14. päeva jooksul alates  piletite või teenuse ostust.

  2) Ostetud piletite  ja reiside ning ekskursioonide ostlejate kohale mitteilmumisel tehakse tagasiarvestus juhul, kui inimeste arvu muutusest on teada antud vähemalt 7 tööpäeva enne reisi. Ette teatamata jätmise korral osalustasusid ei tagastata ja arve jääk tuleb tasuda tellimuses märgitud inimeste arvu järgi.

  3) Vääramatust jõust tingitud tühistamisel tagastatakse ettemaksed samas väärtuses kinkekaartidena, mida saab kasutada 24 kuud ja kinkekaardid on võõrandatavad, registreerides MONICA-s eelnevalt kinkekaardi omaniku vahetuse. Üht kinkekaarti saab kasutada ka soodustuse saamiseks, kui uus tellimus ületab kinkekaardi summa.

  4) Tühistamisel hiljem kui 14 päeva alates broneerimisest on MONICA-l õigus tehtud ettemaksete tagastamisel kinni pidada reisiga seotud broneerimiskulud, ekskursioonide ja majutuste ettemaksed, kokku kuni 50% reisi tehtud ettemaksust, kui klient ei nõustu uue reisi aja või kinkekaartidega.

   

  5) Taganemisõigus ei kehti juriidilisest isikust tellijatele.

  6) Tellimuste tühistamisel või anunleermisel vähem kui   160 päeva enne väljasõitu  suleb maksta lepingu katskestamise tasu 50% tellimuse /arve mahust) .
  7)  Tellimuste tühistamisel või anunleermisel vähem kui   80 päeva enne väljasõitu  suleb maksta lepingu katskestamise tasu 85% tellimuse /arve mahust).
  8)  Tellimuste tühistamisel või anunleermisel vähem kui    40 päeva  enne väljasõitu  suleb maksta lepingu katskestamise tasu  100% tellimuse /arve mahust).

 6. Isikuandmete töötlemine

  1) Klient annab broneerimisvormis andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda enda isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress, tarbijaeelistused) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2) Monical on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi ning e-postiaadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.
  3) Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
  4) Konto loomise ja käesolevate tingimustele nõustumise andmisega nõustub Klient ka isikuandmete kasutamisega otsepostituseks. Isikuandmete kasutamise keelamiseks saab Klient esitada Monicale vastavasisulise sooviavalduse e-posti teel (info@monica.ee).
  5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ligipääs ka Monical.
  6) Monica ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid käesolevates müügitingimustes nimetamata kolmandatele isikutele, kui sellise informatsiooni avaldamise nõue ei tulene Monicale seadusest.
  7) Täpsem informatsioon isikuandmete töötlemise kohta on toodud Monica kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, mis on kättesaadavad e-poe kodulehel http://www.monica.ee/privaatsuspoliitika/.

 7. Pretensioonide esitamise kord

  1) Monica vastutab tarbijast Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest tarbijale.
  2) Tarbijal on õigus pöörduda puuduse ilmnemisel oma pretensiooniga hiljemalt kahe kuu jooksul Monica poole, esitades ostu tõendava dokumendi.
  3) Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel edastab tarbija e-postiaadressile info@monica.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  4) Kaubal puuduse ilmnemisel on tarbija kohustatud lõpetama kauba kasutamise. Monica ei vastuta Kliendi süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  5) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  6) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Monica ja tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Monica.
  7) Tarbijal on õigus nõuda Monicalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist, kui Monical ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või Monica ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

 8. Lahtiütlemise avaldus

  1) Kõik e-müügi keskkonnas esitatud pildid on illustratiivsed.
  2) E-müügi keskkonnas esitatud teenuste ja kaupade hinnad ning saadavus võivad olla pidevas muutumises ning Monica jätab endale õiguse müügitehingust taganeda ja tagastada Kliendile tasutud summa makse teinud arvelduskontole 14 päeva jooksul.
  3) Monica jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui e-müügi süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole Monicale võimalik.