1. Müügitingimuste kehtivus

  1) Käesolevad Monica teenuste müügitingimused kehtivad internetiaadressil http://www.monica.ee asuvas e-müügi keskkonnas ostja (edaspidi Klient) ja müüja Ujukoma OÜ (edaspidi Monica) vahel müügitehingu sõlmimisel kaupade ja teenuste ostmiseks.
  2) Müügitingimused näevad ette kaupade ja teenuste tellimise korra, teenuste osutamise, kaupade kohaletoimetamise, kaupade tagastamise tingimused ja alused, pretensioonide esitamise õiguse ning muud kaupade ja teenuste ostmisega seotud tingimused.
  3) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Monica e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  4) Monica jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel http://www.monica.ee/tingimused/.

 2. Hinnainfo

  1) Monica e-müügi keskkonnas müüdavate kaupade hinnainfo on välja toodud sõidugraafiku juures ja broneerimisvormil.
  2) Kõik Monica e-müügi keskkonnas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
  3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  4) Monica jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse e-müügi keskkonnas http://www.monica.ee.
  5) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Kliendi ja Monica vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi ja hindu.

 3. Tellimuse vormistamine

  1) Tellimuse esitamiseks avab klient broneerimisvormi.
  2) Avanenud ankeedil tuleb Kliendil sisestada oma info (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, väljasõidu aeg, inimeste arv, sh. laste arv vanuses 0-4, sh. laste arv vanuses 5-17 ning ettevõtte puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, KMKR, aadress). Sisestatud andmetele vormistatakse tellimus ning ettevõtetele väljastatakse arve.
  3) Andmed makse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega on nähtavad enne tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud broneerimisvormil.
  4) Pärast makseviisi valimist tuleb Kliendil valida temale sobiv pangalink (Swedbank, SEB, LHV, Sampo, Nordea vms).
  5) Enne makma minekut peab Klient nõustuma käesolevate müügitingimustega, tehes linnuke kasti „Nõustun tingimustega“.
  6) Tellimuse esitamiseks tuleb vajutada broneerimisvormis lingile „Edasi pankaˮ või ettevõtete puhul “Esita tellimus”.
  7) Juhul kui Klient ei tasu tellimuse eest koheselt peale tellimuse kinnitamist, on tal võimalik ülekanne sooritada tellimuses näidatud maksetähtaja jooksul ja saata maksekorralduse koopia emailile info@monica.ee.
  8) Kui Klient ei tasu tellimuse eest koheselt peale tellimuse kinnitamist, pannakse tellimus automaatselt makse ootele ning kohti laevas ja valitud teenuseid ei broneerita.
  9) Kõik arveldused toimuvad eurodes.
  10) Kliendile saadetakse e-posti teel koheselt peale tellimuse kinnitamist automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus/arve.
  11) Kõik arvelduse andmed ja broneerimisvormis olevad lahtrid tuleb täita tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ja teenuste osutamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  12) Füüsilise tarnega kaubad antakse üle teenuste osutamise käigus. Teenuseid osutatakse kokkulepitud kuupäevadel ja kellaaegadel.

 4. Müügilepingu jõustumine

  1) Kauba ja teenuse müügilepinguga kohustub Monica andma Kliendile üle olemasoleva, valmistatava, Monica poolt tulevikus omandatava toote või osutama kokkulepitud teenuse ning kauba puhul tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile. Klient aga kohustub Monicale tasuma tähtaegselt kaupade ja teenuste eest arvel näidatud summa ja võtma kaubad ning teenused vastu.
  2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7. päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
  3) Müügileping jõustub pärast Kliendi poolt tehtud makse laekumist Monica poolt näidatud pangakontole.

 5. Kohaletoimetamine

  1) Pärast tellimuse esitamist broneerib Monica reisigrupile kohad laevas ning organiseerib ostetud teenuste korralduse.
  2) Viivitusteta teenuste osutamiseks ja kaupade kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada tõele vastavad ning kehtivad andmed.
  3) Monica ei vastuta teenuste osutamise ja kaupade kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui teenuste ja kaupade info on partneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Monica ei saanud mõjutada ega ette näha.

 6. Tagastamisõigus

  1) Pärast tellimuse kättesaamist on tarbijast Kliendil (võlaõigusseaduse § 1 lg 5 tähenduses) õigus Monicaga sõlmitud lepingust füüsilise tarnega toote ostmisest taganeda põhjust avaldamata 14. päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbijast käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus ning see tuleb saata aadressile info@monica.ee hiljemalt 14. päeva jooksul kauba kättesaamisest.
  4) Tarbija peab füüsilise kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14. päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Monica on nõustunud kaubale ise järele tulema.
  6) Monica ei tagasta taganemisavalduse kättesaamisel tarbijalt lepingu alusel saadud tasu (nt. laevapiletid). Tarbijal on õigus tasu summat kasutada järgmiste teenuste ja kaupade ostmiseks (nt. järgmisete graafikujärgsete reiside ostmiseks järgmise 12 kuu jooksul).
  7) Tühistamisel hiljem kui 14 päeva alates broneerimisest on  MONICA-l õigus tehtud ettemaksete tagastamisel kinni pidada laevapiletite või majutuse ettemaksu kulud kuid mitte rohkem kui 20% reisi kokkulepitud maksumusest.
  8) Taganemisõigus ei kehti juriidilisest iskust tellijatele.

 7. Vääramatu jõud  ehk  force majeure

  1) Monica ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või teenuse ostutamise või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Monica ei saanud mõjutada või ette näha, s.h Monica koostööpartnerite poolsed kohustuste rikkumised, ilmasotakoulu jm.

  Vääramatuks jõuks loetakse ka riiklik eriolukord, garantiin ja streigid.

  Vääramatu jõu, ehk  force majeure korral  piletid, ekskursioonid, majutused  ja neid sisaldavad reisid  vahetatakse TASUTA ümber  kliendile järgneva sobiva aja vastu 18 kuu jooksul, alates vääramatu jõu lõppemisest.

 8. Isikuandmete töötlemine

  1) Klient annab broneerimisvormis andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda enda isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress, tarbijaeelistused) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2) Monical on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi ning e-postiaadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.
  3) Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
  4) Konto loomise ja käesolevate tingimustele nõustumuse andmisega nõustub Klient ka isikuandmete kasutamisega otsepostituseks. Isikuandmete kasutamise keelamiseks saab Klient esitada Monicale vastavasisulise sooviavalduse e-posti teel (info@monica.ee).
  5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ligipääs ka Monical.
  6) Monica ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid käesolevates müügitingimustes nimetamata kolmandatele isikutele, kui sellise informatsiooni avaldamise nõue ei tulene Monicale seadusest.
  7) Täpsem informatsioon isikuandmete töötlemise kohta on toodud Monica kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, mis on kättesaadavad e-poe kodulehel http://www.monica.ee/privaatsuspoliitika/.

 9. Pretensioonide esitamise kord

  1) Monica vastutab tarbijast Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest tarbijale.
  2) Tarbijal on õigus pöörduda puuduse ilmnemisel oma pretensiooniga hiljemalt kahe kuu jooksul Monica poole, esitades ostu tõendava dokumendi.
  3) Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel edastab tarbija e-postiaadressile info@monica.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  4) Kaubal puuduse ilmnemisel on tarbija kohustatud lõpetama kauba kasutamise. Monica ei vastuta Kliendi süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  5) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14. päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  6) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Monica ja tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Monica.
  7) Tarbijal on õigus nõuda Monicalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist, kui Monical ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub või Monica ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

 10. Lahtiütlemise avaldus

  1) Kõik e-müügi keskkonnas esitatud pildid on illustratiivsed.
  2) E-müügi keskkonnas esitatud teenuste ja kaupade hinnad ning saadavus võivad olla pidevas muutumises ning Monica jätab endale õiguse müügitehingust taganeda ja tagastada Kliendile tasutud summa makse teinud arvelduskontole 14. päeva jooksul.
  3) Monica jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui e-müügi süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole Monicale võimalik.