Naissaare ajalugu on täispikitud põnevaid ja intrigeerivaid seikasid. Alates muidugi saare esmasmainimisest 11.sajandil Terra Feminarium nime all, Peeter Suure Merekindluse rajamise  ning lõpetades aastaga 1917 kui kuulutati välja  Naissaare Nõukogude Vabariik ehk Naissaare Rahvakomissaride Nõukogu.

Vabariik loodi Stepan Petritšenko juhtimisel 4.detsembril, 1917.aastal. Naissaare Nõukogude Vabariik kuulutati välja tekstiga:  „Saare valitsemiseks on moodustatud Naissaare Rahvakomissaride Nõukogu, kuhu kuuluvad sõjakomissar, siseasjade komissar, töökomissar, tervishoiukomissar ja rahanduskomissar. Kõik, kes astuvad Naissaarele, peavad läbi tegema tervisekontrolli. On asutatud täitevkomitee ja välja töötatud täpsed eeskirjad rahvakomissaride ülesannete ja nende omavahelise tööjaotuse kohta. Kõik see on kinnitatud viimasel Tallinna Nõukogu istungil.“

Naissaare Nõukogude Vabariigi lipp 1917-1918

Naissaarel oli umbes 80-90 kommunisti. Komissarid valiti nende hulgast. Näiteks töökomissariks sai kütja, rahanduskomissariks puusepp ja hariduskomisariks velsker. Vabariigil oli olemas lipp, plaaniti ka rahaühikut. Ametlik teadaanne oli: „Riigiõiguslikult on Naissaar kujundatud iseseisvaks (nõukogulikuks) vabariigiks.“

23.veebruaril hakkasid vene väed taganema sakslaste eest. Sõjalised objektid tuli enda järgi hävitada. Naissaarel mineerti patareisid ja põletati kasarmuid. Kohalik metsavaht hoidis ära nii mõnegi õhkamise, ühendades juhtmeid lahti. Muidu, kes teab, mis saare loodusest alleks oleks jäänud.  Selle eest olevat ta saanud Eesti Vabariigilt ka rahalise autasu.

24.veebruaril, 1918, kuulutati välja Eesti Vabariik ja Naissaar võeti Eesti riigi koosseisu. Järgmisel päeval sisenesid riiki sakslased. Naissaare Nõukogude Vabariigi eesotsas olnud Petritšenko põgenes Kroonlinna ning osales Kolmandas Vene revolutsioonis.